2013

Kalendarium działalności
Chóru „Kantylena”
działającego przy
III Liceum Ogólnokształcącym
im. Unii Lubelskiej
w Lublinie
dyr. Małgorzata Nowak


6 stycznia
XXX „Ars Chori”
Archikatedra Lubelska

20 stycznia
XX Koncert z cyklu „Bliżej żłóbka”
Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie

17 stycznia
Koncert „Kolędy Świata”
Chatka Żaka

15 – 16 marca
Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej
w Bydgoszczy
Zajęcie II miejsca

17 kwietnia
XVII Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. W. Lutosławskiego
Wykonanie wraz z chórami Programu Śpiewająca Polska i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej „Kolorowych melodii” Jana Ekiera.

11 czerwca
Występ chóru Kantylena w ramach egzaminu dyplomowego
studentów Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.
Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP w Lublinie

12 czerwca
Koncert Galowy
„Cor Cantans” –
Konkursu Chórów Szkolnych Miasta Lublin i Wojewódzkiego Konkursu Chórów Szkolnych
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

13-23 sierpnia
Warsztaty szkoleniowe w Zakopanem – Harenda

22 września
Koncert w ramach otwarcia Centrum Kultury w Lublinie (wraz z chórami Programu Śpiewająca Polska)

3 października
Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2013/14
WSPA w Lublinie
13 października
Dzień Edukacji Narodowej
Oprawa Mszy Św. pod przewodnictwem ks. Bpa Mieczysława Cisło.
Archikatedra Lubelska

20 października
„Śpiewająca Polska u Fryderyka Chopina”
Wykonanie wraz z chórami Programu Śpiewająca Polska i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej „Kolorowych melodii” Jana Ekiera
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina
w Warszawie

7 listopada
Koncert Galowy Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej
Udział w prawykonaniu utworu „Aquila Bianca” – Pawła Buczyńskiego na chór, werbel i fortepian.
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

21 listopada
Tydzień Muzyki Chrześcijańskiej „Cecylianka”
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie