Sprawozdania

Rok 2022:
Wprowadzenie do sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat

Rok 2021:
Wprowadzenie do sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat

Rok 2020:
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat

Rok 2019:
Wprowadzenie do sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat


Rok 2018:

Wprowadzenie do sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat


Rok 2017:

Wprowadzenie do sprawozdania
Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat

 

Rok 2016:

Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat

 

Rok 2015:

Informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat

 

Rok 2014:

Informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacje dodatkowe


Rok 2013:

Sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Rachunek wyników


Rok 2012:

Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie finansowe


Rok 2011:

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

 

Rok 2010:

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

 

Rok 2009:

Wprowadzenie

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

 

Rok 2008:

Wprowadzenie

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

 

Rok 2007:

Wprowadzenie

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

 

Rok 2006:

Wprowadzenie

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowe

 

Rok 2005:

Wprowadzenie

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowe

 

Rok 2004:

Wprowadzenie

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa