2011

Kalendarium działalności
Chóru „Kantylena”
działającego przy
III Liceum Ogólnokształcącym
im. Unii Lubelskiej
w Lublinie
dyr. Małgorzata Nowak

 

 

9 stycznia
Koncert kolęd i pastorałek
„Ars Chori 2011”

Archikatedra Lubelska

16 stycznia
XVII Koncert „Bliżej Żłóbka”

wraz z Chórem Politechniki Lubelskiej, Chórem Instytutu Muzyki WA UMCS
oraz zespołem „Sine Nomine”

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów
„Poczekajka”

18 lutego
Koncert podczas
VII Tygodnia Kultury

III LO im. Unii Lubelskiej

23 marca
Koncert z cyklu
„Estrada Absolwentów”

wraz z chórem „Con Forza” z Ostrowa Wielkopolskiego

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego
Wrocław

16- 19 czerwca
II Krakowski Międzynarodowy Festiwal Chóralny
„Cracovia Cantans”

Kraków

2 lipca
Koncert „Spotkanie 3 chórów – 3 kultur”
wieńczący program wymiany młodzieży
„Different cultures, the same voice”

wraz z:
„Proffesor Georgi Dimitrov Choir” z Yambol
„Sigismund Toduta Choir” z Cluj-Napoca

OSM w Lublinie

3 lipca
Koncert „Spotkanie 3 chórów – 3 kultur”

Kościół Farny w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

16-26 sierpnia
Obóz szkoleniowy

Zakopane – Harenda
oś. „Teresa”

8 października
Jubileusz 90-lecia
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Unii Lubelskie w Lublinie

Oprawa Mszy Św. w kościele pw. św. Pawła

Koncert w gmachu Teatru im. J. Osterwy

11 października
Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012
w
Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie

7 listopada
Koncert Galowy
z okazji 93. rocznicy
Odzyskania Niepodległości

„Ojczyzno moja najmilsza”

Wraz z Chórami Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska”,
a także Finalistami
Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej
im. Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźctwie

Filharmonia Lubelska