2006

Kalendarium działalności
Chóru „Kantylena”
działającego przy
III Liceum Ogólnokształcącym
im. Unii Lubelskiej
w Lublinie
dyr. Małgorzata Nowak

 

7 stycznia
XI Opłatkowy Koncert Kolęd

wraz z
Chórem „La Musica”
oraz
Zespołem Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico”

Gimnazjum nr 16 w Lublinie

15 stycznia
„Bliżej Żłóbka”

wraz z solistami oraz
Zespołem Wokalnym Sine Nomine MDK
Chórem Kameralnym Towarzystwa Muzycznego
Chórem Instytutu Muzyki WA UMCS

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie
„Poczekajka”

2 stycznia
Koncert kolęd i pastorałek
XXIII ARS CHORI’2006

Archikatedra Lubelska

22 kwietnia
Pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”
koncert charytatywny
na rzecz
Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie

Wraz z artystami środowiska lubelskiego

Archikatedra Lubelska

4 czerwca
VI Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej

Muszla Koncertowa w Ogrodzie Saskim

8 czerwca
Koncert Dyplomantów
Instytut Muzyki
Wydziału Artystycznego UMCS

Wraz z zespołami akademickimi

Bazylika oo. Dominikanów w Lublinie

22 czerwca
II Charytatywny Maraton Koncertowy
„Młodzi Muzycy- Muzykom Seniorom”

Sala Koncertowa
OSM I i II st. w Lublinie

8-10 września:
Międzynarodowy festiwal „Eurotreff Musik”

Stadt/Buhl
(Niemcy)

10-13 września
Altensteig
rewizyta chóru Kantylena i pobyt w Altensteigu - nasi chórzyści zostali przyjęci przez członków chóru Christophorus – Kantorei

Niemcy

12 września
Koncert w Altensteigu

Niemcy

24 listopada
Tydzień Muzyki Chrześcijańskiej
„Cecylianka 2006”

Kościół Metropolitalnego Seminarium Duchownego
w Lublinie

6 grudnia
Spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Nauczycieli Archidiecezji Lubelskiej

Metropolitalne Seminarium Duchowne
w Lublinie