2002

Kalendarium działalności
Chóru „Kantylena”
działającego przy
III Liceum Ogólnokształcącym
im. Unii Lubelskiej
w Lublinie
dyr. Małgorzata Nowak

 

Przerwę zimową podobnie jak w dwóch następnych latach, chór spędził na obozie w Zakopanem.

W marcu Kantylena zdobyła pierwsze miejsce na konkursie w Bydgoszczy i otrzymała upragniony Złoty Kamerton.

Wrzesień  to kolejny wyjazd na festiwal Eurotreff do miasta Ostfildern, gdzie tym razem odbyły się warsztaty muzyki cerkiewnej.