1995

Kalendarium działalności
Chóru „Kantylena”
działającego przy
III Liceum Ogólnokształcącym
im. Unii Lubelskiej
w Lublinie
dyr. Małgorzata Nowak

 

 

Latem  przy pomocy ks. Andrzeja Dołba został zorganizowany wyjazd młodzieży do Włoch. W Rzymie Kantylena wzięła udział w audiencji generalnej u papieża Jana Pawła II. Ponadto zwiedziła Rzym, Wenecję, Florencję, Padwę, Monte Cassino i Mediolan.

We wrześniu  opiekę nad chórem przejęło III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej. Dotychczasowa praca zaowocowała wejściem chóru do finału Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Zespół zdobył Srebrny Kamerton i pierwszy raz zaprezentował się na arenie ogólnopolskiej.