Dyrygent


Dr hab. Małgorzata Nowak jest absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu
i Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa
w Bydgoszczy.
Pracuje od 1989r. w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie wykłada dyrygowanie, czytanie partytur, metodykę prowadzenia zespołów, emisję głosu, a ponadto w latach 1994-97 i 2002-2006 prowadziła chór studencki Wydziału. W latach 2012-2014 pełniła funkcję kierownika Zakładu Kształcenia Wokalnego.
Od 1993 roku kieruje, działającym w III Liceum Ogólnokształcącym   im. Unii Lubelskiej w Lublinie chórem KANTYLENA, z którym zdobyła wiele nagród na konkursach w kraju, uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach, projektach młodzieżowych, skierowanych do chórów i odbyła tournee koncertowe.
Posiada w swym dorobku nagrody i wyróżnienia dyrygenckie, a także resortowe i państwowe (m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Rektora UMCS, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin oraz Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej).
Aktywnie działa na rzecz rozwoju chóralistyki, poprzez sprawowanie w latach 2006-2014 w regionie lubelskim funkcji Koordynatora Regionalnego w zainicjowanym w 2006 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Obecnie kontynuuje opiekę nad chórami szkolnymi regionu lubelskiego jako Kurator Regionalny Projektu Akademia Chóralna Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W ramach swoich obowiązków bierze udział w organizacji i prowadzeniu szkoleń  dla dyrygentów, pełni funkcję jurora na obligatoryjnych przesłuchaniach, organizuje koncerty wokalno-instrumentalne z udziałem chórów pracujących  w Projekcie.    
Dr hab. Małgorzata Nowak jest członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Chóralnego Kantylena.