O nas

KANTYLENA
Dzięki osobistej pasji oraz głębokiej potrzebie pracy z młodzieżą w czasach, gdy stare szlachetne wzorce spędzania wolnego czasu zaczęły tracić na wartości, wierząc, że "muzyka łagodzi obyczaje" - Małgorzata Nowak powołała do życia w 1993 roku Lubelski Chór Młodzieżowy KANTYLENA.
Pani dr hab. Małgorzata Nowak jest absolwentką Akademii Muzycznej  we Wrocławiu i Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w Bydgoszczy, jest profesorem nadzwyczajnym  na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie. Skupiła wokół siebie uzdolnioną wokalnie młodzież lubelskich szkół średnich. Dzięki niej i przy znaczącej pomocy ks. Andrzeja Dołby powstał jedyny wówczas tego rodzaju chór w mieście.
Przez pierwsze dwa lata Chór działał pod patronatem Archidiecezjalnego Ośrodka Ruchu "Światło - Życie". Następnie znalazł swoją stałą siedzibę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej i tu dzięki życzliwości i opiece ówczesnej dyrektor Anny Suszyny oraz pomocy Kuratorium Oświaty, Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz Wydziałów Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie działa do chwili obecnej.
Od początku swego istnienia Chór opanował bogaty repertuar muzyczny.
Z jednakową maestrią wykonuje utwory religijne i świeckie a cappella muzyki dawnej, poprzez utwory romantyczne, po utwory kompozytorów współczesnych, polskie pieśni ludowe czy pieśni gospel i spirituel. Dzięki tak bogatemu repertuarowi i aktywnej działalności Kierownika Artystycznego i Dyrygenta - Małgorzaty Nowak, Chór może się poszczycić znaczącymi osiągnięciami;

- Kantylena jest wielokrotnym laureatem nagród w Ogólnopolskim Konkursie Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy:
Złotego Kamertonu (w roku 2002, 2008 i 2010)
Srebrnego Kamertonu (w latach 1996,1997, 1999, 2000, 2007)
- rzeszowskim festiwalu Cantate Deo w roku 2012, zdobyła I nagrodę.
- w Konkursie Pieśni Pasyjnej w 2013 roku w Bydgoszczy zajęła II miejsce.
- w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym w Niepołomicach w 2016 roku zdobyła Złotą Strunę   
Chór uczestniczył w festiwalach m.in.:
- V Międzynarodowym Festiwalu w Oskarshamn (Szwecja) w 1997 roku  
- 7  razy w  "Eurotreff Musik" (Niemcy) w latach 1997 - 2010
- w XI Festival International de Chant Choral w Nancy (Francja) w 2000 roku
- 7th International Choir Festiwal Tallin 2001 (Estonia)

-  od 1996 wielokrotnie występował z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej, ostatnio w Stworzeniu Świata Józefa Haydna (2009) i Mszy Koronacyjnej Wolfganga Amadeusza Mozarta (2010) wraz z wieloma cenionymi artystami sceny krajowej

- odbywał tournee koncertowe od  Jerozolimy aż po Skandynawię:
podczas pobytu w Rzymie śpiewał dla Papieża Jana Pawła II.
- realizował międzynarodowe chóralne projekty wymiany młodzieży we współpracy z Fundacją Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży Jugendwerk oraz Fundacją „Szczęśliwe Dzieciństwo”
- w 2013 roku Kantylena zaśpiewała wraz chórami Programu Śpiewająca Polska i orkiestrą Filharmonii Lubelskiej  kompozycję Jana Ekiera „Kolorowe Melodie” w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
Od początku swego istnienia Chór aktywnie angażował się w działalność na rzecz miasta i środowiska, w którym działa. Dał niezliczoną ilość koncertów i uczestniczył w wielu przedsięwzięciach lokalnych i ogólnokrajowych.  
Z Chórem w charakterze korepetytorów współpracowały: Izabela Fik, Alicja Grzeszczyk, Agnieszka Sallinen, Barbara Cedrowska, Anna Waligóra – Tarnowska, Maria Krzosek obecnie funkcję tę pełni Anna Kabulska.
Obecnie chór może liczyć na wsparcie dyrekcji i nauczycieli szkoły na czele z panem dyrektorem Grzegorzem Lechem oraz liczne grono sympatyków chóru min. na facebook’u  za co serdecznie dziękujemy.
Chór ma w swoim dorobku 4 płyty. Powstały 2 prace magisterskie o działalności Kantyleny w Instytucie Muzyki UMCS  pod opieką dra Andrzeja Białkowskiego.
Na rzecz Chóru działa Stowarzyszenie Chóralne KANTYLENA powstałe w 1994 roku. Swą aktywność Stowarzyszenie opiera na zaangażowaniu rodziców i nauczycieli śpiewającej w Chórze młodzieży.
Pracą Stowarzyszenia dotychczas kierowali, pełniąc funkcje Prezesa:
Janusz Wach (1994-1999); Sławomir Jankowski (1999-2003); Marek Niedziałek (2003-2004); Stefan Poręba (2004-2011); a od roku 2011 - Krzysztof Styczyński
Jako Organizacja Pożytku Publicznego bazujemy na środkach społecznych i liczymy na wsparcie m.in. na 1% podatku. Liczymy na Waszą życzliwość.

Stowarzyszenie Chóralne KANTYLENA,
Zarząd (od 2011 roku):
Krzysztof Styczyński - prezes,
Małgorzata Nowak - v-ce prezes,
Małgorzata Sanaluta - sekretarz,
Urszula Kaczmarek - skarbnik,
Stefan Poręba - członek,
Krystyna Nowicka - członek,
Adam Prus - członek.

Komisja Rewizyjna:
Piotr Burek - przewodniczący,
Agnieszka Sieńko - członek,
Wojciech Hahaj - członek.